Tandartspraktijk Oosterhout

Tel: 024 - 348 00 20

default_img.jpg

KNMT Nieuws

  1. Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie die een werkgever betaalt afhankelijk van het soort arbeidscontract. Voor contracten met onbepaalde duur en een vast aantal uren hoeft minder premie afgedragen te worden. Werkgevers moeten wel zorgen dat ze een schriftelijk exemplaar van het contract hebben.
  2. Het tarievenboekje voor 2020 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2020, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De online versie is beschikbaar, de papieren versie wordt 18 december verstuurd en valt vóór de kerst bij KNMT-leden in de bus.
  3. Geef zzp’ers ook de mogelijkheid opdrachten van langer dan een jaar aan te nemen. Voorkom onnodige administratieve lasten door geen begroting vooraf te eisen. En kies een lager tarief voor de ‘opt out’-regeling. Dat vraagt de KNMT samen met de  FMS, LHV en VvAA van minister Koolmees in reactie op door hem voorgestelde nieuwe zzp-wetgeving.
  4. De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 is verschenen. De regeling is vereenvoudigd en voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving. Tandarts-praktijkhouders die dat hebben aangegeven, ontvangen in de week van 7 december een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen is alvast online te raadplegen. 
  5. De KNMT is op zoek naar een klachtenfunctionaris zorg die een brug slaat tussen klager en tandarts of praktijkhouder. Het gaat om een functie voor 36 uur, die ook door 2 parttimers ingevuld kan worden.

tandarts oosterhout tand

Onze openingstijden

maandag: 08.00 - 17.00 uur
dinsdag: 08.00 - 17.00 uur
woensdag: 08.00 - 17.00 uur
donderdag: 08.00 - 17.00 uur

Adresgegevens

Tandartspraktijk Oosterhout
A.B.C. Suermondt en S. van Riel (tandartsen)
Jonagoldstraat 5
6515 EM Nijmegen
Tel: 024-3480020